Via onze webwinkel worden privacygevoelige gegevens, oftewel persoonsgegevens verwerkt. The Shoot/Mijn Foto Kado acht

een zorgvuldige omgang met persoonsgegevens van groot belang. Persoonlijke gegevens worden door ons dan ook zorgvuldig verwerkt en beveiligd.

Bij onze verwerking houden we ons aan de eisen die de privacywetgeving stelt. Dit betekent onder andere dat:

 • we duidelijk vermelden met welke doeleinden we persoonsgegevens verwerken. Dat doen we via de privacyverklaring op deze pagina;
 • we onze verzameling van persoonsgegevens beperken tot alleen de persoonsgegevens die nodig zijn
 • voor legitieme doeleinden;
 • we je eerst vragen om uitdrukkelijke toestemming om je persoonsgegevens te verwerken in gevallen
 • waarin je toestemming is vereist;
 • we passende beveiligingsmaatregelen nemen om je persoonsgegevens te beschermen en dat ook eisen
 • van partijen die in onze opdracht persoonsgegevens verwerken;
 • we je recht respecteren om je persoonsgegevens op jouw aanvraag ter inzage te bieden, te corrigeren
 • of te verwijderen.

The Shoot/Mijn Foto Kado is de verantwoordelijke voor de gegevensverwerking. In deze privacyverklaring leggen we uit welke persoonsgegevens we verzamelen en gebruiken, en met welk doel. We raden je aan deze verklaring zorgvuldig te lezen.

Deze privacyverklaring is voor het laatst aangepast op 21 mei 2018.

Gebruik van persoonsgegevens

Bij het gebruiken van onze webwinkel verkrijgen we bepaalde gegevens van jou als bezoeker. Dat kunnen persoonsgegevens zijn. We bewaren en gebruiken uitsluitend de persoonsgegevens die rechtstreeks door jou

worden opgegeven in het kader van de door jou gevraagde dienst, of waarvan bij opgave duidelijk is dat ze aan

ons worden verstrekt om te verwerken.

We gebruiken de volgende gegevens voor de in deze privacyverklaring genoemde doelen:

 • NAW-gegevens
 • Telefoonnummer
 • Factuuradres en afleveradres
 • E-mailadres
 • Betalingsgegevens
 • IP-adres

Registreren

Bij bepaalde onderdelen van onze webwinkel moet je je eerst registreren. Na registratie bewaren we via de door

jou gekozen gebruikersnaam de door jou opgegeven persoonsgegevens. We bewaren deze gegevens, zodat je

deze niet elke keer opnieuw hoeft in te vullen en zodat we je kunnen contacteren in het kader van uitvoering van

de overeenkomst.

We zullen de aan je gebruikersnaam gekoppelde gegevens aan derden verstrekken als dat noodzakelijk is in het

kader van de uitvoering van de overeenkomst die je met ons sluit of indien dit wettelijk verplicht is. In geval van een vermoeden van fraude of misbruik van onze webwinkel kunnen we persoonsgegevens aan de bevoegde autoriteiten overhandigen.

Toegang portaal

Met ons portaal kun je toegang krijgen tot een beheeromgeving waar je zelf zaken kunt instellen, opgeven en wijzigen.

Afhandelen bestelling

Wanneer je bij ons een bestelling plaatst, maken we voor de afhandeling daarvan gebruik van je persoonsgegevens. Indien het nodig is voor een goede afhandeling, kunnen we je persoonsgegevens ook aan derden verstrekken. Meer daarover lees je verderop in deze privacyverklaring.

Reclame

We kunnen je, naast de informatie op onze website, ook per e-mail op de hoogte brengen van onze nieuwe producten en diensten.

Als je ons via het web je postadres meedeelt, kun je van ons periodieke mailings ontvangen, met informatie over producten en diensten. Als je dergelijke mailings niet wenst te ontvangen, kun je contact met ons opnemen op het hieronder vermelde adres.

Als je ons je telefoonnummer meedeelt via het web, kan ons bedrijf telefonisch contact met je opnemen met

betrekking tot informatie over onze producten en onze diensten. Indien je dergelijke telefonische oproepen niet

wenst te ontvangen, kun je contact met ons opnemen op het hieronder vermelde adres.

Indien je geen commerciële telefoontjes (meer) wenst te ontvangen, kun je dat kenbaar maken via het Bel-me-niet-register.

Contactformulier en nieuwsbrief

We bieden via onze webwinkel de mogelijkheid om vragen te stellen middels een contactformulier, waarbij je

gevraagd wordt diverse gegevens in te vullen om je vraag te behandelen. Je kiest zelf welke gegevens je daarbij

verstrekt. De gegevens die je ons toestuurt, worden bewaard zolang als naar de aard van het formulier of de

inhoud van je e-mail nodig is voor de volledige beantwoording en afhandeling daarvan.

We bieden een nieuwsbrief waarmee we geïnteresseerden willen informeren over onze producten en/of diensten.

Iedere nieuwsbrief bevat een link waarmee je je kunt afmelden. Je e-mailadres wordt slechts met je expliciete toestemming toegevoegd aan de lijst van abonnees.

Publicatie

We publiceren je klantgegevens niet.

Advertenties

Onze webwinkel toont geen advertenties.

Verstrekking aan derden

We kunnen je gegevens doorgeven aan onze partners. Deze partners zijn betrokken bij de uitvoering van de overeenkomst. Deze partners zijn (mede) gevestigd buiten de EU. We hebben strikte afspraken met hen om

de Europese privacyregels na te leven.

Cookies

In onze webwinkel wordt gebruikgemaakt van cookies. Ook via derden die door ons zijn ingeschakeld worden

cookies geplaatst.

Wanneer je onze webwinkel voor het eerst bezoekt, wordt er een mededeling getoond waarin we je uitleggen

waarom we cookies gebruiken. Je verdere gebruik van onze webwinkel vatten we op als toestemming voor dit

gebruik van cookies.

Het staat je vrij om cookies uit te schakelen middels je browser. Houd er wel rekening mee dat het mogelijk is dat

onze website dan niet meer optimaal werkt.

Beveiliging

We nemen beveiligingsmaatregelen om misbruik van en ongeautoriseerde toegang tot persoonsgegevens te

beperken. In het bijzonder nemen we de volgende maatregelen:

 • Toegang tot persoonsgegevens wordt afgeschermd met een gebruikersnaam en wachtwoord.
 • We maken gebruik van beveiligde verbindingen (Secure Sockets Layer (SSL)) waarmee alle informatie
 • tussen jou en onze website wordt afgeschermd wanneer je persoonsgegevens invoert.

Bewaartermijnen

De hierboven beschreven persoonsgegevens worden bewaard voor zo lang als nodig is om je bestellingen af te

handelen, Daarna bewaren we gegevens nog maximaal een jaar voor de beschreven statistische doeleinden. De gegevens worden vervolgens gewist, tenzij er een wettelijke plicht is die langer bewaren vereist (zoals de fiscale bewaarplicht van zeven jaar voor betaalgegevens).

Wijzigingen in deze privacyverklaring

We behouden ons het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze privacyverklaring. Het verdient aanbeveling

om deze privacyverklaring geregeld te raadplegen, zodat je van deze wijzigingen op de hoogte bent.

Inzage en wijzigen van je gegevens

Voor vragen over ons privacybeleid of vragen omtrent inzage en wijzigingen in (of verwijdering van) je

persoonsgegevens kun je te allen tijde contact met ons opnemen via onderstaande gegevens.

Je kunt ons ook een verzoek toesturen om deze gegevens in te zien, te wijzigen of te verwijderen. Ook kun je

een verzoek indienen om een gegevensexport op te vragen voor gegevens die we met jouw toestemming

gebruiken, of gemotiveerd aangeven dat je de verwerking van persoonsgegevens door ons wilt laten beperken.

Om misbruik te voorkomen, kunnen we je daarbij vragen om je adequaat te identificeren. Wanneer het gaat om

inzage in persoonsgegevens gekoppeld aan een cookie, dien je een kopie van de cookie in kwestie mee te sturen.

Je kunt deze terugvinden in de instellingen van je browser. Indien de gegevens niet kloppen, kun je ons verzoeken

om de gegevens te wijzigen of te laten verwijderen.